Archive for "Jan 2016"

Gradering

Gradering för Kungälv & Kode den 12 februari kl: 18:00! Kom senast 17:30 för uppvärmning etc.  Anmälning och betalning för gradering senast den 5 februari (150 kr). Se info ang gradering. Lycka till!