Archive for "Apr 2017"

Graderingsdax! 

För TKD kidsen är det gradering måndag den 15/5 kl 18-19. För nybörjare (vit-gul/svart) samma dag 19-20  Avancerad (gul/grönt och uppåt) grupp 17/5 18-20 Graderingsavgift 200 kr.  Pass 160 kr om du inte har.  Senast anmälan 3/5