Graderingsdax! 

För TKD kidsen är det gradering måndag den 15/5 kl 18-19.
För nybörjare (vit-gul/svart) samma dag 19-20 

Avancerad (gul/grönt och uppåt) grupp 17/5 18-20
Graderingsavgift 200 kr. 
Pass 160 kr om du inte har. 

Senast anmälan 3/5

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>