Graderingsinformation

Kriterier för att få gradera sig:
Medlem uppfyller samtliga kriterier i det nationella graderingsreglementet.
Medlem har minst 75 % närvaro på de ordinarie träningspassen. Obs! specialpass som tävlingsträning, självträning mm är extra träningstillfällen och räknas ej som ordinarie pass.

Testgradering:
Inför gradering krävs obligatorisk närvaro vid testgradering.
Testgraderingen är gratis, medför ej certifikat, markering på bältet eller signering i TKD-pass.
Alla delmoment från den officiella graderingen kan ingå här, dock avgör graderingsinstruktören vilka.
Även kross kan ingå men endast enstaka tekniker.

Procedur för anmälan:
Inhämta tillåtelse från din instruktör, efter testgraderingen.
Betala medlems- och träningsavgift.
Efter tillåtelse, görs en anmälan personligen till instruktören.

Graderingsavgift:
Första graderingen som nybörjare – 200 kr (160 kr tillkommer för TKD-pass)
Samtliga graderingar under svart bälte – 200 kr
Testgradering för svart bälte – gratis
Svartbälten – se sektionens prislista

Avgiften skall betalas in till klubbens plusgirokonto: 844085-1
OBSERVERA: Försenad anmälan eller obetald medlems- och/eller träningsavgift medför automatiskt att medlemmen ej kan gradera!
TÄVLINGAR
Här kommer ni hitta information om kommande tävlingar. Här kommer vi också att skriva det ni behöver veta och tänka på innan ni ska tävla.

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Shortcuts & Links

Search

Latest Posts