Länkar

ITF Sverige
Här hittar du allt som berör ITF:s verksamhet i Sverige.

Internationella Teakwon-Do Förbundet
Internationella Taekwon-Do förbundets officiella hemsida. Riktar sig i första hand för svart-bältare, men det finns även en del nyttig information för alla grader av användare.

A.E.T.F (All European Taekown-Do Federation)
All European Taekown-Do Federations officiella hemsida som representerar samtliga Europeiska länder.

Kungälv TKD är vår sida på Facebook, du är välkommen att ansöka om medlemskap.

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Shortcuts & Links

Search

Latest Posts